მოგესალმებათ IMG.GE, ესარის უფასო ფოტო ჰოსტინგი სადაც შეგიძლიათ ატვირთით თქვენი ფოტოები. ინფორამციის შენახვის ვადა უსასრულოა.

თქვენ ასევე შეგიძლიათ იმპორტი სხვა სერვერიდან - URL Upload
მაქსიმალური ატვირთვის ზომაა: 14.376 Megabytes ერთი სურათი







Show Available Options Uploading Options: Show Available Options



დაშვებული გაფართოვება: .JPEG, .JPG, and .GIF.PNG, and .GIF